Cuộc họp điều phối Nhóm đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2025 các nước thành viên ASEAN lần thứ ba

Vào ngày 11/8/2020, tại Hà Nội, Cuộc họp Điều phối Nhóm đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 các nước thành viên ASEAN lần thứ ba đã diễn ra trực tuyến vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cuộc họp lần thứ nhất và thứ hai đã được tổ chức vào tháng 6/2020.

Cuộc họp có sự tham dự của Ban Thư ký ASEAN, Nhóm Tư vấn khu vực và các Nhóm Tư vấn đánh giá quốc gia của 10 nước thành viên ASEAN.

Description: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\ASEAN 2020\Tin bai 2020\HN MTR 3\New Image.JPG

Thành viên Nhóm Tư vấn quốc gia của Việt Nam

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng SOCA Việt Nam khẳng định, quá trình đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 ở cả cấp khu vực và quốc gia đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo đó, đánh giá cao nỗ lực của Ban Thư ký ASEAN, Nhóm đánh giá khu vực và các Nhóm đánh giá quốc gia của các nước thành viên ASEAN trong gần 3 tháng qua đã tích cực triển khai các hoạt động, tham vấn quốc gia cũng như thu thập, tổng hợp các dữ liệu liên quan. Với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2020, Việt Nam mong muốn và đề nghị các nước thành viên thúc đẩy hơn nữa việc đánh giá quốc gia và phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong việc hoàn thiện đánh giá cấp khu vực để đạt tiến độ báo cáo lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay.

Tại Cuộc họp, các Nhóm đánh giá quốc gia đã lần lượt cập nhật tiến độ đánh giá bao gồm tiến độ thu thập dữ liệu, tiến độ phân tích/đánh giá giữ liệu và tiến độ viết báo cáo, trong đó tập trung vào các quan sát/phát hiện và khuyến nghị sơ bộ. Cuộc họp cũng ghi nhận báo cáo của các nước thành viên ASEAN về những khó khăn trong quá trình đánh giá, đa số do việc thiếu các dữ liệu, dữ liệu không liên tục; khó khăn trong việc xác định chính xác mức độ hoàn thành kế hoạch; khó định lượng được chính xác số dân cư hoặc đối tượng hưởng lợi; ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh COVID-19 khiến cho việc tổ chức các tham vấn, cuộc họp quốc gia của các nước thành viên không đúng tiến độ ban đầu… Trên cơ sở chia sẻ của các nước thành viên, Cuộc họp đã thảo luận và được Nhóm Tư vấn khu vực hướng dẫn, gợi ý thêm về các phương pháp, công cụ thu thập và xử lý dữ liệu.

Cuộc họp cũng được nghe báo cáo cập nhật về tiến độ thực hiện Đánh giá khu vực và thảo luận về những khuyến nghị sơ bộ của Báo cáo khu vực.

Cuối cùng, Cuộc họp thống nhất với việc các nước thành viên ASEAN đẩy nhanh quá trình đánh giá quốc gia, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo quốc gia để gửi cho Nhóm Tư vấn khu vực tổng hợp vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2020 theo kế hoạch. Đồng thời, dự thảo Báo cáo khu vực cũng sẽ được gửi các nước thành viên bổ sung thông tin và đóng góp ý kiến.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội