Công nhận 'hộ chiếu vaccine' của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ

Hiện Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng (hộ chiếu vaccine) của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ.