CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM

Sau gần 5 năm hình thành Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN ngày càng chứng tỏ được vị trí đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển chung của Cộng đồng, hướng về người dân và lấy người dân là trung tâm

Nhằm hiện thực hoá những cam kết của các Nhà Lãnh đạo ASEAN trong Tầm nhìn ASEAN 2025, cùng với Cộng đồng Chính trị - An ninh và Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội luôn nỗ lực và thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ, sáng kiến của mình được đề ra trong Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng, trong đó tập trung vào 5 mục tiêu cụ thể: Gắn kết và mang lại lợi ích; tăng cường hòa nhập; đảm bảo môi trường bền vững; nâng cao tính tự cường; và tăng cường tính năng động.

Hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội tập trung vào khía cạnh con người với những nội dung gắn bó thiết thực với cuộc sống của toàn thể người dân trong khu vực: Thúc đẩy sự gắn kết người dân giữa các quốc gia, khuyến khích người dân tham gia vào tiến trình xây dựng Cộng đồng; đồng thời bổ trợ tích cực cho việc xây dựng hai trụ cột còn lại.

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch Tổng thể, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đã đạt những tiến bộ và thành tựu với hơn 60% tổng số 954 hoạt động trong Kế hoạch đã hoàn thành hoặc đang được triển khai. Quá trình phối hợp và điều phối giữa các cơ quan chuyên ngành trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ngày càng được tăng cường để đảm bảo 109 biện pháp chiến lược của Kế hoạch Tổng thể được lồng ghép, triển khai hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội bao trùm nhiều lĩnh vực, đa dạng và rất khó có thể đo lường sự tiến bộ bằng các con số rõ ràng như Cộng đồng Kinh tế. Do đó, một số công cụ đánh giá cụ thể đã được Ban Thư ký ASEAN phối hợp với các nước thành viên ASEAN xây dựng, bao gồm: Khung Báo cáo thực hiện các kế hoạch công tác chuyên ngành và Sơ đồ theo dõi các hoạt động triển khai thực hiện các Tuyên bố. Cùng với đó là Hệ thống giám sát dựa trên kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC đến năm 2025 và Khung Kết quả bao gồm 32 Chỉ số đánh giá thực hiện (KPI) sẽ giúp đánh giá tiến độ thực hiện 18 lĩnh vực ưu tiên của Kế hoạch tổng thể.

Từ cuối năm 2019, với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN, các nước thành viên sẽ chủ động tổ chức đánh giá ở cấp quốc gia làm dữ liệu đầu vào và tổng hợp cho đánh giá khu vực. Đặc biệt Ban Thư ký ASEAN sẽ phối hợp với Việt Nam - Chủ tịch ASEAN năm 2020 trong việc triển khai các hoạt động đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể cấp khu vực và hoàn thiện Báo cáo sơ bộ để trình lên các Nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN vào năm 2020. Bản báo cáo sơ bộ này dự kiến sẽ là một trong các kết quả nổi bật của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

 Năm 2019 - năm Thái Lan làm Chủ tịch ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đang phát huy hiệu quả những đóng góp của mình thông qua những ưu tiên gắn liền với Chủ đề: “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững”, thúc đẩy các hành động hướng tới tương lai vì an ninh con người; thúc đẩy sự kết nối và hợp tác nhân dân; và thúc đẩy sự bền vững văn hóa xã hội trong khu vực. Các sáng kiến, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, điển hình là dự kiến sẽ có bốn Trung tâm của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội được xây dựng liên quan đến ứng phó với thiên tai, hỗ trợ tuổi già tích cực và đổi mới, văn hóa ASEAN, công tác xã hội và 14 văn kiện của Cộng đồng sẽ được trình lên các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 và 35.

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thúc đẩy tình đoàn kết và thống nhất lâu bền giữa các quốc gia và người dân ASEAN; và tạo dựng một bản sắc chung của một khu vực chia sẻ, đùm bọc, hoà thuận và rộng mở. Việc nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về Cộng đồng tiếp tục được chú trọng, trong đó có sáng kiến xây dựng Tạp chí Cộng đồng Văn hóa - Xã hội, sáng kiến xây dựng Bản sắc ASEAN nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Cộng đồng, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy truyền thông về văn hóa phòng ngừa với 6 lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Thúc đẩy nhận thức về hòa bình và liên văn hóa; thúc đẩy văn hóa tôn trọng; thúc đẩy quản trị tốt trên tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy sự quan tâm đến các vấn đề môi trường; thúc đẩy lối sống lành mạnh và thúc đẩy hài hòa hóa các giá trị.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ LĐTBXH