Công bố Sách xanh quan hệ EU-ASEAN 2021

Nhân Tuần lễ kỷ niệm Ngày châu Âu, hôm qua, Phái bộ Liên minh châu Âu EU tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN phối hợp với Ban thư ký ASEAN đã tổ chức công bố Sách xanh quan hệ EU-ASEAN năm 2021.