Chuyên gia quốc tế đánh giá cao hội nghị trực tuyến ASEAN+3