Chuyên gia Mỹ đề cao ý nghĩa của Hội nghị Hoa Kỳ - ASEAN

Hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Hoa Kỳ ASEAN, diễn ra dưới hình thức trực tiếp, trong 2 ngày 12 - 13/5, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hoa Kỳ và ASEAN sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là nhận định của Giáo sư Elizabeth Freund Larus, chủ tịch hãng tư vấn chính sách E. Larus Consulting của Mỹ trong cuộc trao đổi với phóng viên tại Washington D.C. Sau đây là nội dung chi tiết.