Chung tay vì một cộng đồng ASEAN gắn kết

Ngày 28/07 đánh dấu tròn 26 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 – 28/7/2021). 26 năm tham gia ASEAN, thực tiễn đã chứng minh chủ trương gia nhập ASEAN là quyết sách đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa lịch sử và chiến lược quan trọng đối với Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam đã khẳng định vai trò là thành viên tích cực, chủ động trong asean chủ động thích ứng, kiên định, không khuất phục trước nghịch cảnh để phục hồi kinh tế và chăm lo cho người dân. Nhân dịp này, Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Vũ Hồ đã trả lời phỏng vấn về hợp tác của Việt Nam trong ASEAN.