Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt - Mỹ

: :