Campuchia tạm thời cấm đi lại giữa các tỉnh

Ngày 6/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ký Quyết định số 44 cấm đi lại tạm thời giữa các tỉnh để phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Lệnh cấm có hiệu lực từ 0h ngày 6/4 đến ngày 20/4 tới.