Các nước Đông Nam Á đẩy nhanh việc tiêm chủng

Trong bối cảnh dịch bệnh đã có phần lắng dịu song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để ngăn chặn dịch tái bùng phát.