Các nước ASEAN và Hàn Quốc hợp tác quản lý thiên tai

ASEAN và Hàn Quốc đều dành ưu tiên cao nhất cho bảo vệ cuộc sống của người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai trong khu vực thông qua hợp tác.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở Capiz, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/10, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Hàn Quốc lần thứ nhất về quản lý thiên tai (AMMDM+ROK) đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda và Thứ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Sung-Ho Kim.

Tại hội nghị, hai bên khẳng định mối quan hệ bền vững giữa ASEAN và Hàn Quốc với mục tiêu chung là phát triển lấy người dân làm trung tâm, dành ưu tiên cao nhất cho bảo vệ cuộc sống của người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai trong khu vực thông qua hợp tác.

Hai bên khẳng định mục đích của AMMDM+ROK là cung cấp hướng dẫn và định hướng chiến lược, hướng tới đối thoại chính sách, cơ chế điều phối và các chương trình hợp tác nhằm phát triển quan hệ đối tác và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý thiên tai.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp trong quản lý thiên tai thông qua việc phát huy tối đa đóng góp cho việc thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMER), Tuyên bố ASEAN về một ASEAN, một phản ứng; và các cam kết khác như Tầm nhìn ASEAN 2025 về quản lý thiên tai, Kế hoạch tổng thể về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2025.

Hai bên nhất trí thông qua Kế hoạch công tác ASEAN-ROK về quản lý thiên tai giai đoạn 2021-2025 theo các định hướng chiến lược do Chương trình công tác AADMER giai đoạn 2021-2025 đề ra, trong đó nêu rõ các ưu tiên hợp tác và việc huy động nguồn lực cho các sáng kiến hợp tác quản lý thiên tai.

Hai bên tái khẳng định cam kết “Một ASEAN, một phản ứng” nhằm phản ứng nhanh hơn, huy động được nhiều nguồn lực hơn và phối hợp chặt chẽ hơn để hỗ trợ cùng nhau ứng phó với thiên tai; giao nhiệm vụ cho Ủy ban quản lý thiên tai ASEAN-Hàn Quốc (ACDM+ROK) tiếp tục thăm dò khả năng hợp tác để hỗ trợ nâng cao năng lực của Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA).

Hội nghị đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc cho 2 dự án đang được triển khai, gồm Chương trình nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho dự án của các nước thành viên ASEAN (D-CAB); và Dự án tiêu chuẩn và chứng nhận ASEAN cho các chuyên gia quản lý thiên tai (ASCEND).

Hai bên nhất trí tổ chức AMMDM+ROK thường niên và luân phiên theo nhiệm kỳ Chủ tịch AMMDM. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đảm trách nhiệm kỳ Chủ tịch AMMDM và đồng Chủ tịch AMMDM+ROK lần thứ 2 vào năm 2023./.

Vietnam+