Các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng trong đại dịch

Hội nghị lần thứ 16 Nhóm các cơ quan chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) đã thành công tốt đẹp với việc nhất trí các sửa đổi hành chính với Kế hoạch Hành động ASEAN-PAC giai đoạn 2020-2022.

Ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) hôm 24/8 chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Nhóm các cơ quan chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC).

Tổng Thư ký NACC nhấn mạnh, sự kiện lần này là lần đầu tiên các cơ quan chống tham nhũng của ASEAN nhóm họp dưới tên gọi mới là Nhóm các cơ quan chống tham nhũng ASEAN thay vì tên cũ là Nhóm các cơ quan chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (SEA-PAC). Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Nhóm diễn ra dưới hình thức trực tuyến vì đại dịch. 

Thái Lan là nước chủ trì Hội nghị lần thứ 16 Nhóm các cơ quan chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC).

Tại hội nghị, các đại biểu tới từ 10 cơ quan phòng, chống tham nhũng trong khu vực tập trung trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về tiến độ trong các nỗ lực chống tham nhũng. 

Các đại biểu cũng nhất trí về các sửa đổi hành chính đối với Kế hoạch Hành động ASEAN-PAC giai đoạn 2020-2022, Điều khoản tham chiếu về hợp tác của ASEAN-PAC cũng như lô gô cùng tên gọi mới của Nhóm cho phù hợp với bối cảnh Nhóm đã trở thành thực thể liên kết với ASEAN.

Kế đó, các đại biểu tham gia vào phiên họp đặc biệt về “Nỗ lực chống tham nhũng trong đại dịch COVID-19: Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất”. Phiên họp này được tổ chức nhằm đối phó với những thách thức chưa từng có mà đại dịch COVID-19 đặt ra với các chính phủ và các cơ quan chống tham nhũng nhằm duy trì tính liêm chính và minh bạch trong hoạt động của nhà nước. 

Trong phiên họp này, các thành viên ASEAN-PAC cũng chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong vấn đề chống tham nhũng thời kỳ dịch bệnh. 

ASEAN-PAC là một diễn đàn để các thành viên 10 cơ quan chống tham nhũng trong ASEAN trình bày việc thực hiện chống tham nhũng trong nước và thảo luận về các cách thức nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan chống tham nhũng của ASEAN, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững trong khu vực bằng cách giải quyết vấn nạn tham nhũng. 

Hội nghị ASEAN-PAC tiếp theo sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Đoàn Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

Diệu Hoa