Các địa phương của Lào hỗ trợ Việt Nam chống dịch

Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung ứng phó với diễn biễn phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, nhiều tỉnh của Lào đã ủng hộ tiền nhằm chung tay cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch.