Bước tụt lùi của nền kinh tế Myanmar

Nền kinh tế non trẻ Myanmar vốn đang chịu sức ép do tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục bị giáng thêm đòn mạnh bởi cuộc đảo chính quân sự và những cuộc biểu tình kéo dài hơn một tháng qua. Giới phân tích cảnh báo, mọi thứ đã thay đổi và "suy thoái đầy đau đớn" có thể khiến các khoản đầu tư kinh doanh trị giá nhiều tỷ USD "đội nón ra đi".