Brunei phê chuẩn RCEP

Ngày 12/10, Brunei đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), trở thành quốc gia tham gia thứ 6 phê chuẩn văn kiện này, sau Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia.