Bộ trưởng Phan Văn Giang đón, hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austi

Sáng 29/7/2021, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam.

Chú thích ảnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón.

Chú thích ảnh

Quang cảnh lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chú thích ảnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin tại lễ đón.

Chú thích ảnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin tại buổi hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chú thích ảnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chú thích ảnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin cùng đại biểu 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Trọng Đức