Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân Campuchia

Tình trạng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sinh kế của khoảng 79% dân số Campuchia. Nhận định này vừa được đưa ra trong báo cáo Bộ Môi trường Campuchia hôm 26/7, trong đó cảnh báo sản lượng nông nghiệp sụt giảm mạnh to tác động từ tình trạng nóng lên toàn cầu.