Bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em - Ưu tiên hàng đầu trong ASEAN

Cùng với hai trụ cột Chính trị-An ninh và Kinh tế của ASEAN, trụ cột Văn hóa-Xã hội luôn được Việt Nam quan tâm và chú trọng, đặc biệt trong lĩnh vực “Bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em ASEAN”.

Hội thảo tham vấn ACWC với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động thích ứng” ngày 14/6 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực. (Nguồn: TTXVN)

Thúc đẩy các quyền cho phụ nữ và trẻ em

Nhiều sáng kiến chung nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em đã được ASEAN thực hiện, trong đó có việc thành lập Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) ngày 7/4/2010 tại Hà Nội nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16.

Trong những năm tiếp theo, ACWC cũng như Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy các quyền, phúc lợi, phát triển và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

Trong lĩnh vực hợp tác, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, Việt Nam là một trong những nước có nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, qua đó khẳng định tính chủ động, tích cực của một thành viên trong ASEAN.

Việt Nam chủ động triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác theo nghĩa vụ thành viên của mình, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép những ưu tiên của quốc gia vào các hoạt động của khu vực như lồng ghép giới trong các lĩnh vực, đặc biệt trong vấn đề lao động và việc làm; vấn đề phụ nữ cao tuổi; an sinh xã hội đối với phụ nữ, lao động nữ di cư, phụ nữ tham gia hoạt động chính trị.

Tháng 6/2022, Việt Nam có một số hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch công tác của ACWC như tổ chức hội thảo tham vấn ACWC với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động thích ứng” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tổ chức. Hội thảo này chia sẻ những nỗ lực của ACWC trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN.

Một hoạt động khác là hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong ASEAN do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 19/4 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu tham gia diễu hành trong Lễ hội Áo dài lần thứ 8 tại TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/2022. (Nguồn: VOV)

Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam

Ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em đã được đặt ra ngay tại Hiến pháp năm 1946, khẳng định phụ nữ Việt Nam bình đẳng với đàn ông.

Điều này tiếp tục được khẳng định qua các bản Hiến pháp sau này, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã có nhiều quy định mang tính đột phá nhằm đảm bảo bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, nước ta đã tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm…

Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ngày 3/3/2021, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Về quyền trẻ em, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990.

Quyền trẻ em ở Việt Nam đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1946 và các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992, năm 2013. Quyền trẻ em cũng được quy định trong nhiều bộ luật và luật, mà tập trung là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Trẻ em năm 2016.

Việt Nam với tư cách là thành viên ASEAN và cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của ACWC, luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm, nhằm xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác về lao động, phúc lợi xã hội và phụ nữ, trẻ em.

Thu Ngân