Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đang dần bị mai một, thậm chí biến dạng và biến mất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Trước thực trạng này, năm 2019 Đề án 'Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay' đã được Bộ Văn hóa TT&DL triển khai. Tuy nhiên thực tế cho thấy để bảo tồn trang phục truyền thống của đồng bào thì ngoài giáo dục ý thức việc quảng bá, phát huy giá trị của trang phục cũng rất cần thiết.