ASEAN tổ chức đào tạo về Các sản phẩm y học cổ truyền và thực phẩm chức năng

ngày 23 tháng 9 năm 2019 - Ủy ban Tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng - Nhóm Công tác Sản phẩm Y học cổ truyền và Thực phẩm chức năng phối hợp với Tăng trưởng Hòa nhập ASEAN - USAID trong ASEAN thông qua Đổi mới, Thương mại và Thương mại Điện tử và Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức một khóa đào tạo trong khu vực về ‘’Hướng dẫn của ASEAN về các yêu cầu bồi thường và tuyên bố về sản phẩm y học cổ truyền và thực phẩm chức năng’’, tại Manila, Philippines từ ngày 23-25/9.

Khóa đào tạo được mở ra để tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên ASEAN chia sẻ thực tiễn, đồng thời cung cấp những hướng dẫn chuyên môn về cách đánh giá những yêu cầu đối với các sản phẩm y học cổ truyền và bổ sung sức khỏe.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Bryn Sakagawa, Giám đốc Văn phòng Y tế-USAID Philippines, đã nhấn mạnh rằng các sản phẩm y học cổ truyền và thực phẩm chức năng đang là ngành công nghiệp tỷ đô có phát triển nhanh chóng trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các sản phẩm này đang là một thách thức bởi chúng nằm ngoài quy trình phê duyệt thuốc thông thường được áp dụng cho các loại thuốc mới.

Khóa đào tạo ba ngày này đóng vai trò tạo nền tảng cho các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp trên toàn ASEAN tìm ra điểm tương đồng và diễn giải về các hướng dẫn của ASEAN. Bằng cách thiết lập một tiếp cận chung để điều chỉnh các yêu cầu đối với những sản phẩm này trên toàn khu vực ASEAN, cả ngành công nghiệp và chính phủ sẽ đều có thể đảm bảo rằng: tất cả các khiếu nại về lợi ích của sản phẩm sẽ đều dựa trên thực tế và bằng chứng. Điều này cũng sẽ cho phép người tiêu dùng có được những thông tin liên quan về các loại thuốc y học cổ truyền và thực phẩm chức năng khác nhau.

Vụ HTQT, Bộ LĐTBXH

(Nguồn: BTK ASEAN)