ASEAN thúc đẩy phát huy quyền con người trong quá trình theo đuổi lợi ích kinh tế

Từ ngày 10-11/6, Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) đã tổ chức Đối thoại Liên khu vực: Chia sẻ các điển hình tốt trong Kinh doanh và Quyền con người tại Bangkok, Thái Lan. Đối thoại nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì phát triển quyền con người trong quá trình theo đuổi lợi ích kinh tế trong khu vực.

Cuộc đối thoại đã thu được những kết quả đáng mong đợi, nổi bật là những tiến bộ gần đây giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thực hiện các nguyên tắc Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGPs), trong đó đề cao quá trình xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và nhân quyền. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận về sự tương tác giữa UNGPs và quá trình mở rộng tự do hóa thương mai thông qua các Hiệp định thương mại tư do.

ASEAN thúc đẩy phát huy quyền con người trong quá trình theo đuổi lợi ích kinh tế

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thái Lan, Tiến sĩ Wissanu Krea-Ngam nhấn mạnh rằng UNGPs, ngoài vai trò là chìa khóa đẩy mạnh kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực, còn là công cụ để giải quyết các thách thức còn tồn tại, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư xuyên biên giới, các vấn đề môi trường và chênh lệch xã hội.

Với sự tham gia của hơn 180 đại biểu trong và ngoài khu vực, cuộc đối thoại đã ghi nhận những bước tiến lớn trên toàn cầu, là những minh chứng xác thực nhất cho quá trình triển khai hiệu quả các nguyên tắc UNGP, nổi bật là Kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và nhân quyền (NAP) của 21 quốc gia toàn cầu và việc cho ra mắt thành công NAP Thái Lan vào cuối tháng 6/2019, cũng là NAP đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Cuộc điện đàm đồng thời nhấn mạnh vai trò của các tổ chức đầu tư công trong việc đẩy mạnh tính nhân quyền trong các dự án đầu tư. Sự tương thích giữa hiệp định thương mại quốc tế và tôn trọng quyền con người đã nhấn mạnh một điều rằng thỏa thuận kinh tế cần phải được quản lý với tư duy nhân quyền. Muốn thay đổi thì cần phải hợp tác, và hợp tác là phải nhìn từ quan điểm của tất cả các bên liên quan, có thể kể đến như các tập đoàn địa phương, mạng lưới doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự hay các tổ chức quốc tế, v.v.

Thay mặt AICHR, AICHR Thái Lan đã tổ chức cuộc đối thoại với sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp Thái Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Ủy ban Nhân quyền Úc và các tổ chức quốc tế liên quan, cụ thể là Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Tổ chức Lao động Quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH

(Nguồn: BTK ASEAN)