ASEAN thu giữ 144 tấn ma túy tổng hợp trong năm 2020

Trong năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật của các nước ASEAN bắt giữ 144 tấn ma túy tổng hợp, chiếm 83% lượng bắt giữ trong khu vực Đông và Đông Nam Á.

Ngày 13/10, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 7 (AMMD7) diễn ra phiên họp trù bị thông qua hình thức trực tuyến. Ngày mai (14/10), AMMD7 sẽ diễn ra phiên chính thức.

Trong phiên làm việc, các nước thành viên sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện 2 Kế hoạch hành động về giải quyết tình hình ma túy trong khu vực. Trong đó đánh giá giữa kỳ Kế hoạch hợp tác ASEAN về phòng, chống sản xuất, mua bán trái phép ma túy tại khu vực Tam giác vàng giai đoạn 2020-2022 và Kế hoạch hành động ASEAN phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống ma túy trái phép giai đoạn 2016-2025.

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 7 (AMMD7) và cuộc Họp trù bị cấp Cục cho Hội nghị (Prep-ASOD) diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10. 

Trong năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật của các nước ASEAN bắt giữ 144 tấn ma túy tổng hợp, chiếm 83% lượng bắt giữ trong khu vực Đông và Đông Nam Á. Giới chức các khu vực này cũng phát hiện gần 500 chất ma túy, hướng thần mới. 

Trên cơ sở báo cáo đánh giá này, các nước thành viên ASEAN sẽ có những điều chỉnh và định hướng nhằm tăng cường nỗ lực và hợp tác để triển khai các lĩnh vực ưu tiên trong phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn của khu vực.

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD) ra đời từ năm 2012, gồm 10 nước thành viên (Việt Nam, Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Singapore) và Ban Thư ký ASEAN.

Sự ra đời của cơ chế hợp tác này là kết quả tất yếu, xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi thực tiễn, nhằm ứng phó hiệu quả trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình sản xuất, mua bán và sử dụng ma túy ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Song Hy