ASEAN thảo luận về các ưu tiên trong tương lai đối với cơ sở hạ tầng bền vững

Hôm 12/10, Cơ quan thực thi về Cơ sở hạ tầng bền vững (LIB-SI) tổ chức hội thảo khu vực trong khuôn khổ dự án Đánh giá các ưu tiên và xu hướng cơ sở hạ tầng bền vững trong tương lai ở ASEAN sau đại dịch.

COVID-19 đã ảnh hưởng đến phát triển cơ sở hạ tầng, khi các nguồn lực được phân bổ để giải quyết nhu cầu và ưu tiên trước mắt. Đối phó với những thách thức này, dự án xác định ưu tiên cơ sở hạ tầng trong tương lai, hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, tăng cường khả năng chống chịu và nắm bắt cơ hội.

Dự án cũng đưa ra các khuyến nghị để xác định mức độ phù hợp của các dự án cơ sở hạ tầng, nhằm đưa vào chương trình Các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của ASEAN.

ASEAN thảo luận về tác động của COVID-19, các ưu tiên trong tương lai đối với cơ sở hạ tầng bền vững. (Ảnh: asean.org)

Chương trình Các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của ASEAN, được công bố bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 ở Bangkok, tháng 11/2019, nhằm giúp các quốc gia thành viên ASEAN đánh giá và ưu tiên các dự án cơ sở hạ tầng có thể đóng góp vào kết nối khu vực.

"Sự bùng phát đại dịch trong 18 tháng qua đã dạy cho chúng ta về những lĩnh vực ưu tiên mới, để tăng cường hơn nữa tính bền vững trong cơ sở hạ tầng. Tôi tin rằng chương trình nghị sự chính của hội thảo ngày hôm nay - là tăng cường việc triển khai các dự án trong tương lai phù hợp với nhu cầu hậu đại dịch", Awang Haji Amer Hishamuddin Zakaria, Chủ tịch LIB-SI và Thư ký thường trực Bộ Phát triển Brunei, cho biết.

“Điều này chắc chắn sẽ cải thiện việc phục hồi kinh tế cho khu vực và thu hút nhiều cơ hội đầu tư nước ngoài trực tiếp hơn”, ông nói.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các cuộc tham vấn các bên liên quan, các khuyến nghị sơ bộ về ưu tiên cơ sở hạ tầng sau đại dịch, cũng như các cơ hội và thách thức đối với cơ sở hạ tầng bền vững và phục hồi kinh tế xã hội ở ASEAN.

Các cuộc thảo luận theo chủ đề, cùng với các phiên họp nhóm đột phá và đa dạng thành phần người tham gia đã cho phép hội thảo trao đổi các ý tưởng và quan điểm mới.

Dự án Đánh giá các ưu tiên và xu hướng cơ sở hạ tầng bền vững trong tương lai sau đại dịch được Chương trình Hợp tác Phát triển ASEAN-Australia Giai đoạn II hỗ trợ.

Phương Anh