ASEAN nhấn mạnh nguyên tắc tuân thủ luật pháp trên biển

Tại cuộc họp báo thường niên, Indonesia đã tái khẳng định tầm quan trọng của luật pháp quốc tế trong các vấn đề về chủ quyền, quyền lãnh thổ trên biển; bác bỏ các yêu sách không dựa trên luật pháp quốc tế và sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.