'ASEAN luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam'

Trải qua hành trình 55 năm, ASEAN đã có nhiều đóng góp nổi bật đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đóng góp quan trọng nhất của ASEAN là giúp tạo ra một môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trong quan hệ giữa các nước thành viên với nhau.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ASEAN luôn đứng trước nhiều thách thức mới, do đó bản sắc và tình đoàn kết, gắn bó của Cộng đồng ASEAN càng cần được đề cao.

Đại sứ VŨ HỒ - Quyền Trưởng SOM ASEAN: “Nhiệm vụ của ASEAN ở đây là duy trì những quan điểm những lập trường của mình một cách vững chắc thống nhất trong hành động cũng như nhất quán trong cách tiếp cận, đặc biệt thống nhất khi tiếp xúc với bên ngoài. Có lẽ đấy chính là nguồn gốc để bảo đảm cho ASEAN có thể vượt qua được những thách thức của mình.”

Kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực cũng như nâng cao ảnh hưởng và vị thế của ASEAN ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Phó Thủ tướng PHẠM BÌNH MINH: “ASEAN luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, là khuôn khổ hợp tác gắn liền với môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam. Việt Nam đang nỗ lực hết sức mình cùng các nước thành viên thúc đẩy một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trước các thử thách khó khăn ASEAN đang phải đối mặt hiện nay để vững vàng đi tới tương lai."

Đại sứ PHẠM QUANG VINH - Nguyên Trưởng SOM ASEAN: “Việt Nam là một nhân tố tích cực xây dựng để đóng góp vào đoàn kết của ASEAN. Việt Nam cũng đóng góp vào việc mở rộng ASEAN đối với không chỉ trong khu vực và còn với các đối tác ngoài khu vực. Đấy là ý nghĩa tôi cho rằng chiến lược với Việt Nam và với cả ASEAN.”

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. Những thành quả đã đạt được là nền tảng vững chắc cho ASEAN nỗ lực hoàn thành Tầm nhìn ASEAN 2025 và xây dựng Tầm nhìn sau năm 2025. Với phương châm chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy, có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng ASEAN viết tiếp những chương thành công về xây dựng Cộng đồng ASEAN, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.