ASEAN hướng tới cộng đồng năng động, tự cường và kết nối sau năm 2025

Trong bối cảnh tình hình thế giới không ngừng biến động, ASEAN cần có đủ năng lực để đối diện với nhiều thách thức toàn cầu và khu vực trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN và Timor Leste chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 32 (ACC-32). (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Ngày 23/2, Đại sứ Indonesia Dian Triansyah Djani cho rằng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần có một tầm nhìn dài hạn mạnh mẽ cho giai đoạn 20 năm tới.

Phát biểu tại cuộc họp của Nhóm đặc trách cấp cao về Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 (HLTF), Đại sứ Djani cho rằng vào năm 2045, ASEAN phải trở thành một cộng đồng năng động, tự cường, thích ứng và kết nối. Trong bối cảnh tình hình thế giới không ngừng biến động, ASEAN cần có đủ năng lực để đối diện với nhiều thách thức toàn cầu và khu vực trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Các thành viên HLTF đã nhóm họp để thảo luận việc soạn thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Tại cuộc họp này, Indonesia cũng giới thiệu một thể thức mới dưới hình thức "sofa talk" cho phép trao đổi quan điểm cởi mở nhằm đẩy nhanh việc thảo luận về dự thảo Tầm nhìn ASEAN trong tương lai.

HLTF là cơ chế họp cấp cao được tiến hành từ năm 2020 để chuẩn bị xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Năm nay, Indonesia và Malaysia là đồng chủ tịch của HLTF./.

Vietnam+