ASEAN họp đặc biệt về tình hình Myanmar

Các nguồn tin ngoại giao ASEAN ngày 26/2 cho biết hiệp hội sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên trong tuần sau để thảo luận về tình hình tại Myanmar. Đây là cuộc họp đầu tiên của các lãnh đạo ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN kể từ khi quốc gia thành viên Myanmar rơi vào bế tắc chính trị từ đầu tháng 2 đến nay.