ASEAN đề xuất cấp chứng nhận chung về chủng ngừa COVID-19

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã đề xuất cấp chứng nhận chung của cả khối dưới dạng kỹ thuật số về tiêm chủng ngừa COVID-19. Theo truyền thông Malaysia, đây là sáng kiến do Brunei thúc đẩy nhằm giúp mở cửa trở lại các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch.