ASEAN có Phó Tổng thư ký mới

Hôm nay, ông Ekkaphab Phanthavong được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Thư ký của ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

Theo Hiến chương ASEAN, ông Ekkaphab Phanthavong sẽ hỗ trợ Tổng Thư ký ASEAN trong việc thực hiện Kế hoạch chi tiết Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) 2025 và sẽ lãnh đạo Vụ ASCC của Ban Thư ký ASEAN. Ông sẽ giám sát việc thực hiện các dự án trong khuôn khổ ASCC, tập trung vào việc tạo dựng một bản sắc chung và xây dựng một xã hội quan tâm và chia sẻ.

Ông Ekkaphab Phanthavong, quốc tịch Lào, sẽ đảm nhiệm chức vụ mới trong 3 năm, từ 2021 - 2024. Vị trí này trước do ông Kung Phoak, quốc tịch Campuchia, đảm nhiệm (nhiệm kỳ 2018-2021).

Ông Ekkaphab Phanthavong được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, ông Ekkaphab Phanthavong từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Ngoại giao Lào. Ông là Đại sứ/Đại diện thường trực của Lào tại ASEAN từ năm 2018 đến năm 2021. Trước đó, ông từng là Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN (phụ trách các vấn đề Cộng đồng Văn hóa - Xã hội) tại Bộ Ngoại giao Lào.

Theo Hiến chương ASEAN, Tổng thư ký ASEAN sẽ được hỗ trợ bởi 4 Phó Tổng thư ký, đến từ các quốc gia thành viên ASEAN khác nhau. Hai Phó Tổng thư ký được các quốc gia thành viên đề cử trên cơ sở luân phiên cho nhiệm kỳ không gia hạn là 3 năm.

2 vị trí Phó Tổng thư ký được tuyển dụng công khai dựa trên thành tích với nhiệm kỳ 3 năm và có thể được gia hạn thêm 3 năm. Ông Ekkaphab Phanthavong là một trong 2 Phó Tổng thư ký ASEAN được đề cử.

Kông Anh