ASEAN CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ VĂN HÓA PHÒNG CHỐNG

Các quan chức cấp cao từ Công đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) đã gặp nhau tại Chiang Mai, Thái Lan để thảo luận về những bước cụ thể nhằm thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố ASEAN về Văn hóa phòng ngừa (CoP) vì một xã hội hòa bình, hòa nhập, linh hoạt, lành mạnh và hài hòa

Các quan chức đã thảo luận Kế hoạch hành động ASEAN về CoP, bao gồm khoảng 50 hoạt động thuộc Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN (ASCC) và 15 cơ quan ban ngành, tập trung hướng về mục tiêu thúc đẩy văn hóa phòng ngừa trong khu vực ASEAN.

“Kế hoạch hành động này sẽ đóng vai trò như kim chỉ nam xác định rõ vị trí của chúng ta hiện tại và những hướng đi có thể sau này để từ đó có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề cốt lõi hiện tại,” ông Kung Phoak, Phó Tổng thư ký (DSG) ASCC nhận định.

Tuyên bố này đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cap ASEAN lần thứ 31 năm 2017, tóm lược sáu chính sách quan trọng, cụ thể là thúc đẩy văn hóa hòa bình và hiểu biết liên văn hóa; quảng bá văn hóa tôn trọng; thúc đẩy văn hóa quản lí tốt ở tất cả các cấp; thúc đẩy văn hóa phục hồi và bảo vệ môi trường; thúc đẩy văn hóa lối sống lành mạnh; và thúc đẩy một nền văn hóa đề cao giá trị của sự điều độ.

“Tôi cho rằng việc nâng cao nhận thức về CoP thông qua các chiến dịch truyền thông cộng đồng là một khởi đầu tốt. Các chiến dịch tiếp cận này có thể được dẫn dắt bởi các cơ quan ngành tương ứng, cùng với các cơ quan ngành liên quan của ASCC, và cộng tác với các đối tác bên ngoài hoặc đối tác đối thoại.” Phó tổng thư kí Kung phát biểu

Porametee Vimolsiri, Thư kí thường trực Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan cho rằng tuyên bố này sẽ giúp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực như các vấn đề kinh tế xã hội bao gồm nghèo đói, bất bình đẳng xã hội, thiếu hụt trong tiếp cận giáo dục và cơ hội kinh tế / việc làm. Ông nhấn mạnh “Văn hóa phòng chống có bản chất xuyên suốt rằng nó đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ từ ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN: An ninh chính trị ASEAN, Kinh tế ASEAN và ASCC.

“Để thực thi một cách hiệu quả, CoP cần được lan tỏa trong công việc và các hoạt động của toàn bộ Cơ quan ngành ASCC. Ở mức độ quốc gia, các chính sách và sáng kiến CoP cần được khuyến khích hơn nữa để giải quyết các vấn đề của những người bị xã hội loại trừ và thúc đẩy hòa nhập xã hội.” Ông nhấn mạnh.

Sáu ý tưởng khởi đầu cho các chiến dịch tiếp cận sẽ được thực hiện vào năm 2019-2020, bước đầu hiện thực hóa kế hoạch. Giới trẻ được coi là nhóm tác động và thực thi sự thay đổi, vậy nên hai trong sáu chiến dịch sẽ tập trung vào nhóm đối tượng này. Đó có thể là những chiến dịch thúc đẩy giới trẻ tìm hiểu về các nền văn hóa, hay chiến dịch đẩy lùi tệ nạn xã hội (bao gồm ma túy), và tăng cường loại bỏ tin tức giả mạo.

Ngoài ra, các chiến dịch về lối sống lành mạnh cũng sẽ được tổ chức thông qua việc triển khai Ngày không khói xe trên toàn khu vực ASEAN. ASCC cũng sẽ nghiên cứu việc khởi động chiến dịch ngăn chặn rủi ro thảm họa do con người gây ra thông qua các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong khu vực.

Vụ HTQT, Bộ LĐTBXH

(Nguồn: BTK ASEAN)