ASEAN cần đoàn kết để giải quyết các vấn đề trên biển Đông

Thời gian gần đây, cùng với các thách thức an ninh khác nổi lên trong khu vực, những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã và đang trở thành nội dung trọng tâm của các diễn đàn an ninh trong và ngoài khu vực. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN cần đoàn kết, thống nhất để tìm một hướng đi chính xác để giải quyết vấn đề Biển Đông