ASEAN ban hành văn kiện chính sách về di chuyển đô thị và đô thị bền vững

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 27 do Campuchia chủ trì vào ngày 11/11/2021 đã thông qua Tuyên bố Phnom Penh về Di chuyển đô thị bền vững, hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế, công bằng xã hội, an toàn, an ninh và môi trường bền vững.

Theo thông cáo báo chí từ Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại thủ đô Jakarta của Indonesia, đây là tuyên bố đầu tiên về giao thông bền vững do các Bộ trưởng Giao thông ASEAN ban hành, tập trung vào sự di chuyển trong khu vực đô thị.

Tuyên bố thừa nhận những thách thức trong việc thúc đẩy và đạt được sự di chuyển đô thị hiệu quả và bền vững ở các thành phố và khu vực, trong đó việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự hợp tác và hành động đa ngành của tất cả các bên liên quan ở cấp địa phương, đô thị, quốc gia, khu vực và toàn cầu.

ASEAN ban hành văn kiện chính sách về di chuyển đô thị và đô thị bền vững. Nguồn: Ban thư ký ASEAN

ASEAN ban hành văn kiện chính sách về di chuyển đô thị và đô thị bền vững. Nguồn: Ban thư ký ASEAN

Tuyên bố Phnom Penh về Di chuyển Đô thị Bền vững thông qua hai văn kiện chính sách, đó là Hướng dẫn Phát triển các Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP) ở các vùng đô thị ASEAN; và Hộp công cụ để Thành lập các Cơ quan Điều hành Giao thông Đô thị (MTE) tại các vùng đô thị ASEAN, như một phần của các nội dung được phân phối theo Kế hoạch Chiến lược Giao thông Kuala Lumpur 2016 - 2025.

Hướng dẫn SUMP cung cấp hướng dẫn cho các bên liên quan ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương, trong chính sách công, ngành và xã hội dân sự để tăng cường, nhân rộng và cải thiện các quy trình quản lý và quy hoạch thể chế di chuyển đô thị.

Trong khi đó, Hộp công cụ cho MTE cung cấp cho các cơ quan có trách nhiệm các công cụ để vượt qua các rào cản nhằm thiết kế và thực hiện các chính sách giao thông bền vững. Hộp công cụ này dựa trên kinh nghiệm của ngành giao thông công cộng, các nhà quy hoạch đô thị và các nhà hoạch định chính sách trên thế giới; tập trung vào cấu trúc và quản trị của các dịch vụ di chuyển và hệ thống giao thông, đồng thời bổ sung cho Hướng dẫn SUMP.

Thông qua Tuyên bố Phnom Penh về Di chuyển Đô thị Bền vững, các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN khuyến khích việc thúc đẩy, phát triển và vận hành các Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững ở cấp quốc gia, đô thị và thành phố cũng như phát triển các cơ quan điều hành giao thông đô thị ở các quốc gia thành viên ASEAN. Điều này bao gồm sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái giao thông, nhằm tăng cường tích hợp hơn nữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất bền vững trong ASEAN.

Hai tài liệu về di chuyển đô thị và đô thị bền vững được ASEAN xây dựng dưới sự hỗ trợ của Dự án hợp tác kỹ thuật ASEAN - Đức về “Di chuyển bền vững trong các khu vực đô thị quy mô trung bình”./.

VOV