ASEAN-Australia-New Zealand thảo luận về biện pháp nâng cấp hiệp định thương mại

254 quan chức từ các nước thuộc hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) tham gia chuỗi hội thảo trực tuyến chủ đề "Bài học rút ra từ Hiệp định RCEP và các FTA có liên quan khác để hỗ trợ các cuộc đàm phán nâng cấp AANZFTA".

Chuỗi hội thảo được Ban Thư ký ASEAN, Chương trình Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế AANZFTA (AECSP), White Rook Advisory phối hợp tổ chức. Chuỗi hội thảo diễn ra vào ngày 17, 22, 23/9 và kết thúc vào ngày 27/9.

Hình ảnh hội thảo. (Ảnh: Asean.org)

Nhu cầu nâng cấp AANZFTA

Tại sự kiện, Quyền Giám đốc Bộ Tài chính và Kinh tế Thương mại Brunei, kiêm đồng Chủ tịch đại diện ASEAN của Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định AANZFTA (FJC), Nor Zerlina Momin cho biết: "Việc chúng ta học hỏi từ Hiệp định RCEP là rất thích hợp, tính đến các yếu tố có thể giúp Hiệp định AANZFTA hiện tại cải thiện và khai mở tiềm năng".

Bà nói tiếp: "Hơn nữa, sự phát triển thương mại, thực tiễn kinh doanh và những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra đã khiến chúng ta phải xem xét thực hiện những thay đổi quan trọng để hiện đại hóa Hiệp định. Bây giờ chúng ta phải điều hướng cuộc khủng hoảng COVID-19 và đảm bảo sự phục hồi bền vững và kiên cường trong tương lai. Do đó, các đề xuất xem xét lại Hiệp định cũng như các lĩnh vực hợp tác xuyên ngành mới, như Thương mại và Phát triển bền vững, Doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) đều là kịp thời và phù hợp”.

Nhắc lại tuyên bố trên, ông Charlie Gillard, Phó Trưởng Phái đoàn New Zealand tại ASEAN, đồng Chủ tịch đại diện cho New Zealand của FJC, nhấn mạnh rằng “hội thảo trực tuyến này cung cấp cơ hội tuyệt vời để thảo luận về bài học rút ra từ RCEP và các ý tưởng nâng cấp AANZFTA về sau".

Trợ lý Bộ trưởng Juliana Nam thuộc bộ phận Chính sách & Thực thi FTA của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, kiêm đồng Chủ tịch đại diện cho Australia của FJC, nhắc lại ý nghĩa của dự án nâng cấp hiệp định. Bà nói: “Dự án giúp khám phá những gì có thể, trao đổi quan điểm và khả năng chấp nhận để cải thiện thỏa thuận và khu vực của chúng ta".

8 lĩnh vực khuyến nghị

Tại hội thảo, những người tham gia thảo luận về kết quả của Nghiên cứu so sánh và Phân tích khoảng cách giữa AANZFTA và Hiệp định RCEP, cũng như các FTA liên quan khác.

Các báo cáo chỉ ra những phát hiện quan trọng và khuyến nghị cho các nhà đàm phán AANZFTA trong 8 lĩnh vực chính: (i) thương mại hàng hóa và các biện pháp phi thuế quan, (ii) quy tắc xuất xứ, (iii) hải quan và thuận lợi hóa thương mại, (iv) thương mại dịch vụ (bao gồm các dịch vụ tài chính và viễn thông), (v) đầu tư, (vi) cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, (vii) thương mại điện tử và (viii) mua sắm của chính phủ.

Hình ảnh khác của hội thảo. (Ảnh: Asean.org)

Các đại biểu cũng thảo luận về lĩnh vực chính khác cần giới thiệu trong AANZFTA bản nâng cấp, đó là Chống Tham nhũng, Minh bạch, Thương mại và Phát triển Bền vững (Môi trường và Lao động), Tuân thủ Quy định và MSMEs.

Các cuộc thảo luận tích cực tại hội thảo và chuỗi hội thảo liên quan đã góp phần bổ sung vào khuyến nghị của nghiên cứu. Báo cáo cuối cùng do dự án này tạo ra sẽ hỗ trợ các nhà đàm phán AANZFTA trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, dự kiến kết thúc vào tháng 9/2022.

Karen Yeo, Quan chức Kinh tế/Tham tán từ Phái bộ Singapore tại ASEAN, nhấn mạnh rằng: “Nghiên cứu này là một hướng dẫn tham khảo hữu ích cho các cuộc trò chuyện đang diễn ra. Chúng tôi đồng ý trong nội bộ là khuyến khích các cơ quan xem xét các khuyến nghị một cách chặt chẽ, xem chúng có thể phù hợp với các cuộc đàm phán như thế nào. Tôi cũng đồng ý rằng việc nâng cấp AANZFTA nên là nơi khởi nguồn cho các vấn đề mới, nếu thích hợp".

Phương Anh