ADMM+ diễn tập an ninh mạng trực tuyến

Theo kế hoạch, ngày 17/11, Hàn Quốc sẽ chủ trì một cuộc diễn tập an ninh mạng trực tuyến đa quốc gia có sự tham gia của nhiều nước, trong đó có cả Mỹ, Trung Quốc và Nga, nhằm thúc đẩy hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Đây là một phần trong phiên họp trực tuyến kéo dài 2 ngày (bắt đầu từ ngày 16/11) của nhóm chuyên gia công tác an ninh mạng thuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+, gồm 10 nước ASEAN cùng Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Australia và New Zealand). Hàn Quốc và Malaysia đồng chủ trì nhóm công tác nhiệm kỳ 3 năm này và dự kiến kết thúc vào năm 2024. 

Thông báo ngày 16/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cứ hai nước thành viên sẽ hợp thành một nhóm để giải quyết các nhiệm vụ an ninh mạng như phân tích mã độc. Cuộc diễn tập được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp sự chênh lệch về năng lực giữa các thành viên trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng. Nhóm công tác lên kế hoạch tổ chức diễn tập an ninh mạng trực tiếp trong nửa sau của năm 2023 khi Hàn Quốc chủ trì phiên họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên của nhóm công tác, Malaysia đã lên kế hoạch công bố "cơ chế an ninh mạng", trong đó vạch ra tầm nhìn về hợp tác an ninh và cách tiếp cận để hiện thực hóa tầm nhìn này cho các nước thành viên.

ADMM+ là một nền tảng đối thoại quốc phòng và cơ chế này gồm nhiều nhóm công tác giải quyết các vấn đề an ninh mạng, an ninh hàng hải, chống khủng bố và những vấn đề khác.

TTXVN