6 số điện thoại nóng về gói hỗ trợ COVID-19

Bộ LĐ-TB-XH đã công bố 6 số điện thoại đường dây nóng để giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các chính sách gói hỗ trợ COVID-19 26.000 tỉ đồng.