Bà Clinton trở lại đường đua vào Nhà trắng sau cơn bạo bệnh