Miguel Diaz Canel, tân Chủ tịch Cuba và bước ngoặt lịch sử