Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn