Hà Nội bố trí hơn 200 người ứng trực xử lý cây gãy, đổ do mưa bão