Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo "Các chính đảng vì hợp tác Á - Âu"