Hơn 600.000 lượt khách đến Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ