Dư luận quốc tế bình luận trước trận bán kết Việt Nam – Quatar