Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Capital Partners, Hoa Kỳ