Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 41 (2008)
10:48 17/10/2019
Đường dẫn tải về: 2008.Joint Communique of the 41st ASEAN Ministerial Meeting.pdf