Thanh niên Việt Nam-Lào phát huy thế mạnh trong xây dựng tổ quốc
10:32 20/03/2019
Ngày 15/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp ông Alounxai Sounnalath, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm Việt Nam; chúc mừng đồng chí Alounxai Sounnalath được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó trong quan hệ Việt Nam-Lào từ trung ương đến địa phương, từ lãnh đạo cấp cao tới các đoàn thể chính trị-xã hội hai nước; khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để hai tổ chức Đoàn thanh niên hai nước hợp tác, phát huy thế mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là nhân tố bảo đảm cho sự phát triển của mỗi nước, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, là tài sản vô giá được xây dựng bằng công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo và chiến sỹ cách mạng hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước có kế hoạch phối hợp các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho giới trẻ hiểu, kế thừa, gìn giữ, làm sâu sắc, phong phú thêm mối quan hệ đặc biệt này. 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Alounxai Sounnalath cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục vun đắp, thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai nước và tổ chức Đoàn Thanh niên trong thời gian tới./.