Nhật Bản-ASEAN hợp tác Tập huấn Quốc phòng lần thứ 2
10:29 20/03/2019
Tham gia vào chương trình này, mỗi quốc gia ASEAN sẽ góp phần giúp ổn định khu vực bằng cách xây dựng hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ thông tin, tạo ra mạng lưới chuyên nghiệp, tăng cường khả năng quốc phòng, đặc biệt là tuyến biển.

Các đại diện tham gia tập huấn lần thứ nhất. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 9-5 cho biết sẽ tổ chức Chương trình Hợp tác Tập huấn Quốc tế giữa nước này với các quốc gia ASEAN lần thứ hai, từ 10-15/5, trên tàu Hải quân Tự vệ OSUMI, từ vùng biển thuộc Indonesia tới Malaysia. 

Chương trình sẽ bao gồm các hội thảo về chủ đề Cứu trợ Nhân đạo và Ứng phó Thiên tai cũng như Luật biển Quốc tế. Tham gia vào chương trình này, mỗi quốc gia ASEAN sẽ góp phần giúp ổn định khu vực bằng cách xây dựng hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ thông tin, tạo ra một mạng lưới chuyên nghiệp, tăng cường khả năng quốc phòng, đặc biệt là tuyến biển. 

Được biết, chương trình này là một phần của sáng kiến “Tầm nhìn Vientiane”, được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trình bày tại hội nghị không chính thức các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản lần thứ hai tại Vientiane (Lào) hồi tháng 11-2016. 

Chương trình giúp thúc đẩy phát triển hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn giữa Nhật với ASEAN thông qua hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ và củng cố an ninh hàng hải. Trước đó, chương trình tập huấn lần thứ nhất đã diễn ra từ ngày 19 - 23/6/2017, trên vùng biển quốc tế gần Singapore.