Indonesia đã hạ lãi suất thứ 3 trong vòng 3 tháng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế