Người Việt bốn phương: Thái Bình kêu gọi đầu tư từ Singapore