Lễ phát sóng chính thức kênh truyền hình Văn hóa - Du lịch, Đài tiếng nói Việt Nam