Quốc tế kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều